مجله کودک 151 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 151 صفحه 41

فرستنده نشر عروج نشانی: تهران- خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی «دوست» دوست یک میلیون سال بعد از انفجار بیگ بنگ، گاز هلیوم که از ترکیب هیدروژن درست شده بود. سیاهچاله های فضایی را ایجاد کرد. سیصد میلیون سال بعد، ابرهایی در فضا ایجاد شدند که از آنها کهکشان ها و ستاره ها حاصل شدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 151صفحه 41