مجله کودک 172 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 172 صفحه 5

یک خاطره، هزار پند فرمان امام به مردم در خصوص شکستن حکومت نظامی در روزهای حساس دهه فجر سال 57، یکی ازسرنوشت­سازترین فرمان­های امام است. در آن روزها، حکومت نظامی درتهران و شهرهای بزرگ، رعب و وحشت ایجاد کرده بود. پیش از ورود امام به وطن نیزکه بختیارآخرین نخست­وزیر شاه، ورود هواپیمای حامل امام را به فرودگاه تهران ممنوع کرده بود، شرایط دشوارترشده بود. شبها، یاران امام در ایران در مدرسه رفاه و علوی تهران جلسه داشتند و بزرگانی مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر و دیگران به بررسی وضعیت انقلاب می­پرداختند. پس از ورود امام، ایشان نیز در مدرسه رفاه مستقر شدند و شبی که امام فرمودند حکومت نظامی غیرقانونی است و رسمیت ندارد، مردم با صدای الله اکبر، طومار زندگی طاغوت را در هم پیچیدند. طراحی آیرودینامیک خودرو، این وسیله نقلیه را برای مسابقات اتومبیلرانی آماده کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 172صفحه 5