مجله کودک 182 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 182 صفحه 19

آن وقت اسفندیار، فرزند جوانش «بهمن»را که در این سفر همراه او بود، صدا زد و به او گفت: «پسرم! بر اسب سیاه بازمانده از عمویم زریر، سوار شو. عدّه­ای از سواران و چند نفر از موبدان را با خودت بردار و تا خانۀ رستم، پسر زال برو! وقتی رستم را دیدی، سلام مرا به او برسان و بگو: «تو از بندگی سلطان سرپیچی کرده­ای و به درگاه گشتاسب نمی­روی. این­کار تو، پدرم را سخت خشمگین کرده است وبه من­دستور داده تا تو را با دست­های بسته پیش اوببرم. اگرازمن­اطاعت کنی وهمراه من پیش گشتاسب بیایی، قول می­دهم که سفارش تو را پیش پادشاه بکنم و خشم او را مهار کنم و دلش را نسبت به تو نرم و آرام سازم تا هیچ گزندی به تو نرساند.» بهمن، تعدادی از سواران و موبدان را برداشت و به دنبال فرمان پدر، از آب هیرمند گذشت. ساعتی بعد، به شهر زابل رسیدند و خانه­ها از دور نمایان شد. زال، خودش پیاده به استقبال سواران آمد تا به آنان خوشامد بگوید. بهمن، که زال، پدر رستم را نمی­شناخت، از همان پشت اسب رو به او کرد و فریاد زد: «آهای پیرمرد دهقان! رستم را کجا می­توانم پیدا کنم؟» زال به نرمی جواب داد:«پسرم!به گمانم شما خسته هستید. اوّل ازاسب پیاده شوید وقدری استراحت کنید،تامن به شما بگویم. الآن رستم درشکارگاه است وبه این­زودی نمی­آید.» بهمن گفت: «فرمان اسفندیار این است که من در هیچ جا نمانم و از اسب فرود نیایم، تا رستم را پیدا کنم و پیغام پدرم را به او برسانم. حالا کسی را با من همراه کن تا شکارگاه رستم را به من نشان بدهد!» زال، مردی به نام «شیرخون»را که بلد راه بود، همراه بهمن کرد تا راه را به او نشان بدهد و او را پیش رستم ببرد. شیرخون، سپاه کوچک بهمن را تا منطقۀ شکارگاه رستم برد و ازدور رستم و دوستانش را به بهمن نشان داد و برگشت. بهمن در مقابل خود کوهی را دید و به همراهانش گفت: «شما همین جا بمانید تا من به بالای کوه بروم و ببینم رستم در کجاست و چه کار می­کند! » موبد :عالم دینی، روحانی (در دین زرتشتی). ادامه دارد «پانهارد» یکی از معروف­ترین و کارآمدترین خودروهای زرهی ارتش فرانسه است. طراحی اصلی این خودرو در دهه 30 میلادی انجام شد. پانهارد به یک اسلحه خودکار 25 میلی­متری کانن مجهز بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 182صفحه 19