مجله کودک 202 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 202 صفحه 30

((پرنده مهاجر)) داریوش رمضانی پرندگان مهاجر هر سال وقتی که هوا کم کم سرد می شود ، با هم دیگر به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند. یک روز اتفاق جالبی افتاد ... یکی از پرنده ها وارد خانه دوست من شد .... دوست من سریعاً او را به بیمارستان رساند.... لرد با دیدن این وضعیت نگهبان را صدا می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 202صفحه 30