مجله کودک 202 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 202 صفحه 43

و به این ترتیب داستان غول سبز مهربان با خوبی و خوشی به پایان می رسد. اما ماجرای شرک در اینجا پایان نمی گیرد. ادامه ماجرا های او و فیونا را در هفته آینده دنبال کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 202صفحه 43