مجله کودک 277 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره » اولین شماره مجله دوست در سال جدید ، شانزدهم فروردین منتشر می شود . — مدیر مسئول : مهدی ارگانی — سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمدی — مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی — تصویرگر : محمدحسین صلواتیان — مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء — عکس : امیرمحمد لاجورد — حروفچین : نیر الساداتن والاتبار — امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 شرح روی جلد بازی درخت بهار بچه های پشت جلد می خواهند راه خودشان را به سوی درخت بهاری (روی جلد) پیدا کنند . قلم بردار و مسیر حرکتشان را مشخص کن . کتاب در مجله نوروز در جهان —مقدمه —نوروز در تاجیکستان —نوروز در افغانستان —نوروز در ترکیه و عراق —نوروز در جمهوری آذربایجان —نوروز در قزاقستان —نوروز در ترکمنستان —نوروز در قرقیستان — نوروز در پاکستان — . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 2