مجله کودک 277 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 24

بچه ها ، آیا یاشار از موضوع با اطلاع است ؟ ادامه داستان را در اولین شماره ی سال نو دنبال کنید .  نوروز در ترکمنستان مردم ترکمنستان عقیده دارند زمانی که جمشید به عنوان چهارمین پادشاه سلسله ی پیشدادیان بر تخت سلطنت نشست ، آن روز نوروز نام گرفت . در این ایام مردم ترکمنستان غذا های مخصوصی می پزند . نوروز بامه ، نوروز کجه و سمنی که همان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 24