مجله کودک 277 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 28

جمشید سپاهی رنگین کمان کتاب قصه ی «رنگین کمان » نوشته ی جمشید سپاهی ، برای کودکان دوره ی ابتدایی نوشته شده و در گروه داستان های خیالی و افسانه های جدید قرار گرفته است . سپاهی از نخستین نویسندگانی است که در دوران معاصر برای بچه ها قصه و داستان نوشت . او کتاب های بسیاری برای بچه ها نوشته است که در همه ی آنها ، رد پای روح لطیف و انسانی او به چشم می خورد . کتاب رنگین حکایت شاپرکی کوچک است که در گوشه ای از جنگل سبز زندگی می کند . او روزی به دست نسیم به حرکت درمی آید و به دشتی تازه می رود . در آنجا شاپرک قصه ی ما با یک گل ، جویبار ، خاک ، دریا و ابرها آشنا می شود . او به دنبال علت مزه ی بد شهد یک گل است . زمین خود را مقصر نمی داند و علت بد مزه بودن را به جویبار نسبت می دهد . او می گوید که شور بودن آب جویبار سبب بدمزگی شهد گل است . اما جویبار زیر بار نمی رود . او می گوید که باران آب او را می سازد و باران آب او را می سازد و باران را هم ابرها ساخته اند . شاپرک با خود فکر می کند که ابرها را بخار آب دریا ساخته اند . پس باید رفت و از دریا پرسید که او چرا همه چیز را اینگونهن به هم ریخته است . و ریش سفیدان در برپایی آن دخالت دارند . در این روز مردم قرقیزستان غذای مخصوصی می پزند و آن را رایگان بین حاضران در جشن پخش می کنند . این غذا «سومولوک » نام دارد . افسانه ای در مورد غذای عیدی قرقیزها وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 28