مجله کودک 277 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 34

تامپر و هفت کوتوله قسمت نوزدهم نوروز در پاکستان در پاکستان نوروز را «عالم افروز » می دانند و عقیده دارند در این روز جهان روشن و درخشان می شود . در بین مردم پاکستان ، تقویم یا سالنمای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 34