مجله کودک 277 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 38

چند جمله ی کوتاه بهاری بین ماه اسفند تا اوّل فروردین پلی است که انسان از ان می گذرد و به فصل گل ها می رسد . مرجان محمّدی اردهالی عید نوروز ، عید سرسبزی و شکوفه های بهاری است . این عید متعلق به بهار- فصل زیبایی هاست . ندا مصلحی عید نوروز مانند درختی است که با فرا رسیدنش ، هفت سین روی آن می روید . نرجس ثقفی زاده خنده ی بهاری ——سرسفره ، پدری به پسرش گفت : پسرجان چرا اینقدر دستس رو دراز می کنی تا از وسط سفره خورش برداری ؟ مگه زبون نداری ؟ پسر : چرا پدر ، زبون دارم ولی زبونم به درازی دستم نیست ! ——پدر گفت : پسر ! خجالت نمی شکی ؟ این چه کارنامه ایه که تو داری ؟ پسر با خنده گفت : عصبانی نشید ، پدر جان ! این کارنامه ی خودتونه که امروز بعد از خونه تکونی ، از زیرزمین خونه پیدا کردیم ! ——پدر : آرش جان برای ماهی ها آب ریختی ؟ پدر : چرا نریختی ؟ آرش : آخه هنوز آبی رو که چند روز پیش براشون ریخته ام ، نخورده اند ! —— روزی دو دوست در تعطیلات نوروزی به سینما رفتند . چراغ که خاموش شد اوّلی به دوّمی گفت : برویم ! اینها می خواهند بخوابند ! ——حسین عیدی یک ساعت گرفت ، بعد از چند روز ساعتش از کار افتاد . حسین ، پشت ساعت را باز کرد و مگس مرده ای را دید . گفت : عجبی ! پس راننده اش تصادف کرده و مرده ! ——خانمی که قصد خرید شیرینی های عید را داشت ، به یک شیرینی فروشی تلفن زد و گفت : ببینم شما با شیرینی های مانده ای که یکساله شده باشند ، چه می کنید ؟ - هیچی خانوم ، براشون جشن تولد می گیریم !  نوروز در مصر در مصر عیدی رایج است که به آن «نوروز قبطی » می گویند . این عید با نوروز ایرانی از نظر زمان برگزاری تفاوت هایی دارد ولی در اصل و ریشه با آن یکی است . مصری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 38