مجله کودک 277 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 40

ضربه به توپ بیلیارد این پسر بچه مشغول بای بیلیارد است . او باید توپ سفید را به توپ شماره ی 1 بزند . این توپ برای رسیدن به توپ شماره ی 1 باید چه راهی طی کند ؟ قلم بردارید و مسیر حرکت توپ را مشخص کنید . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : رنگ آمیزی کنید این ماه مردم مصر آتش روشن می کنند و بر یکدیگر آب می پاشند . به کارمندان دولت و خانواده هایشان از طرف دولت لباس و پوشاک داده می شود و مردم هم به یکدیگر هیده می دهند . می گویند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 40