مجله کودک 277 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 41

فرستنده : نشر عروج نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ- پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی «دوست » نوروز در مصر توسط کمبودجیه وارد این سرزمین شد . گروهی دیگر هم عقیده دارند که از زمان خسرو پرویز ساسانی ، آیین های نوروزی واورد فرهنتگ مردم مصر شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 41