مجله کودک 284 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 284 صفحه 17

فتح خرمشهر پنجشنبه- سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر خرمشهر بیش از چهارصد روز در اسارت بعثی ها ، ماند . مظلومانه نخل هایش سر بریده شد و از همان آغاز ، خرمشهر ، خونین شهر شد . در تمام این مدت که مانند قرنی بر همه ی ایرانیان گذشت ، خرمشهر مانده بود و مسجد جامعش . مسجد جامع خرمشهر تا قبل از اشغال کامل شهر ، همچون مادری مهربان ،به فرزندان خود بال و پر داده بود . فرزندان خرمشهر در بی پناهی به مسجد جامع شهر پناه برده بودند و پس از اشغال ، باز هم مسجد جامع خرمشهر همه ی خرمشهر بود . چه تحملی داشت ای نشهر و مسجد و نخل های بی سرش که شهادت سید محمد علی جهان آرا و یارانش را دید . خبر آزادی خرمشهر در سوم خرداد سال 1361 فقط یک خبر نظامی نبود . با اعلام این خبر ، مردم ایران مانند خانواده ای بزرگ که فرزند گمشده ی خود را بازیافته است ، اشک های شادی و شوق روان کردند . عملیات بیت المقدس که از دهم اردیبهشت آغاز شده بود در چهارم خرداد 61 با پیروزی کامل به پایان رسید و ضربه ای سنگین به توان رزمی و نیرو های دشمن وارد کرد . آن روز با دیگر فرزندان خرمشهر که اینک از همه ی ایران آمده بودند در زیر سقف مسجد جامع مقاوم شهر اشک شوق ریختند و به روح پاک شهدای خرمشهر درود فرستادند . فاجعه ی شکست پل « تاکوما » در واشنگتن آمریکا به سال 1940 ، یکی از نمونه های مهم تخریب پل در جهان است . این پل بر اثر توفان دچار پیچیدگی و سپس سقوط بخشی از آن شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 284صفحه 17