مجله کودک 293 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 293 صفحه 27

راکتورهای اتمی راهم در ایران آغاز کنند اما دوباره با فشار آمریکا این طرح تا حد یک حرف پیش نرفت . به هرحال پس از ماجراهای بسیار که بین ایران ، شرکت های اروپایی ، چین و روسیه روی داد . سرانجام ایران در سال 1374 هجری شمسی با روسیه توافق کرد تا نیروگاه هسته ای بوشهر توسط این کشور تکمیل شود . "کلینتون" رئیس جمهور آن زمان آمریکا ، روسیه را زیر فشار قرار داد تا همکاری این کشور را با ایران از بین ببرد . اما روسیه توجهی نکرد و حتی 5 راکتور دیگر هم به ایران تعهد داد که به نیروگاه هسته ای بوشهر اضافه کند . 6 سال از این موضوع گذشت تا اینکه در سال 1380 هجری شمسی سازمان انرژی اتمی ایران خود داوطلبانه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا همکاری هایش را با سازمان انرژی اتمی ایران بیشتر کند . آن ها هم شروع به بازدید از معادن اورانیوم ایران وتأسیسات اتمی کشورمان کردند . اما در غرب توطئه ای در حال اجرا بود که از چند سال پیش پایه ریزی شده بود . . . (ادامه دارد) انسان در ابتدا اعتقاد داشت که زمین گرد نیست . حدود دوهزار و پانصد سال پیش یونانیان باستان تا حدی فهمیدند که زمین کرویست . بعدها در سال 1543 میلادی ، یک ستاره شناس لهستانی به نام "کوپرنیک" عقیده ی کروی بودن زمین را به طور کامل شرح داد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 293صفحه 27