مجله کودک 309 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 24

آغاز مسابقات المپیک با مراسم خاصی انجام می شود که روشن کردن مشعل بازی ها یکی از این مراسم است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 24