مجله کودک 323 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 3

مهدی بیا مهدی بیا ، مهدی بیا جهان شده روشن به روز میلادت زمین شده گلشن به روی رعنایت بیا کز مهر رویت دهم جان را به کوی ات نما آقا قبولم که می آیم به سویت به اشک چشمان یتیمان به ناله ی شب زنده داران تو ناجی آخرین زمان امام و آقایی امیر و مولایی سلاله ی حیدر امید زهرایی محمود اسدی 12 ساله از تهران راحله یزدان شناس/ از روستای قاسم آباد اصفهان 22بهمن 22 بهمن روز شادی ملت 22 بهمن روز آزادی ملت 22 بهمن روزی که ایران آزاد گشت 22 بهمن روز بازگشت رهبر 22 بهمن روز شکست دشمن 22 بهمن روز پیروزی ملت 22 بهمن روز گریه ی دشمن 22 بهمن روز خنده ی ملت 22بهمن روز انقلاب 22 بهمن روز اسلام دل نوشته ای برای قیصر امین پور کودکی هایش اتاقی ساده بود . حیف که دیگر نه او هست نه آن اتاق . می دانید که را می گویم ؟ قیصر امین پور را . او سوار قطار است . قطاری که مستقیم به بهشت می رود . شاید من هم بتوانم سوار آن قطار بشوم و شاید سوار آن نشوم . خدایا ببخش مرا و گناهایی را که کردم پاک کن تا شاید بتوانم سوار قطار بهشت شوم و افرادی مانند قیصر امین پور را ببینم . جایش خالی است . یادش سبز و گرامی باد . مرتضی حکم آبادی 11 ساله از تهران ساغر سمیع / 5/5 ساله / از سمیرم — V مثل Vaikings (وایکینگ ها) : در فاصله ی قرن های هشتم تا دوازدهم میلادی ، مردانی جنگجو در اروپا به سر می برند که « وایتینگ » نام داشتند . محل اصلی زندگی آها در نقاطی بود که امروز به نام نروژ ، سوئد و دانمارک نامیده می شود . آن ها اولین مردمانی بودند که به شمال آمریکا پای گذاشتند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 3