مجله کودک 323 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 5

دسته در می آورد . ایشان به پزشک گفتند : مگر شما به پسرت تذکر ندادی که دستمال ها را این شکل درنیاورد و اسراف حرام است ؟ اتفاقاً آن جوان به جبهه رفت و شهید شد . این خبر را به حضرت امام دادند که پسر وزیر شهید شده است و از امام خواستند که پیامی بدهند . ایشان فرمودند : همه ی جوانهایی که شهید می شوند ، فرزندان من هستند . برای من ، بچه ی وزیر و غیر وزیر فرقی نمی کند . این ها همه عزیر من اند . فرزندان من هستند . من وقتی برای کسانی که شهید می شوند ، پیام می دهم ، برای کل می دهم . برای یک پسر وزیر نمی دهم . قایقرانان وایکینگ در هر روستای سر راه خود ، آذوقه و مواد مورد نیاز خود را برای سفر بارگیری می کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 5