مجله کودک 323 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 6

توی قاب روشن چشمان او گوشه ای از آسمان افتاده است در نگاهش می درخشید آفتاب روبه رویش جانمازی ساده است . *** زندگی خشن و جنگجویانه ی وایکینگ ها به صورتی بود که آن ها از جنگ افزارها استفاده زیادی می کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 6