مجله کودک 323 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 7

لرزشی بر شانه هایش جاری است موج افتاده است روی چادرش کفتر روح مرا تا آسمان می دهد پرواز ، بوی چادرش *** می شود نمناک احساس اتاق بار دیگر با نَمِ راز و نیاز در خیال من همیشه مادرم یک فرشته می شود وقت نماز تبر کلاه خود شمشیر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 7