مجله کودک 323 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 8

قصه های پیامبران (حضرت هود (ع) - قسمت اول) پیرمرد چه گفت ؟ مجید ملا محمدی چشم های درشت و زیبای پیرمرد به آسمان خیره بود . انگار منتظر کسی بود . بچه ها دور تا دورش جمع بودند . دوستان و بزرگان هم پایینِ تخت او ، نگاهش می کردند . پیرمرد با انگشتان لرزانش ، ابرو های پرپشت روی چشم های خود را کنار زد . دیگر توانِ نشستن نداشت . او نهصد و پنجاه سال عمر کرده بود و حالال دیگر ، توانی برای زنده ماندن نداشت . « سام » فرزند مهربانش یک لحظه از او چشم نمی گرفت . او در کاسه ای گلین آب ریخت و آن را به طرف دهان پدر برد . پیرمرد کمی از آب آن نوشید و خدا را شکر کرد . ، آفتاب هنوز هم از پشت پنجره ، اتاق کوچکش را با رنگ طلایی اش نقاشی می کرد . یارانش به دستور او ، همین چند لحظه ای پیش به اتاقش آمده بودند . هیچ کس نمی دانست که او چه می خواهد بگوید . — V مثل Volcano ]آتش فشان[ : در جهان حدود 850 کوه آتشفشانی فعال وجود دارد . برخی از آن ها در اقیانوس ها قرار دارند اما تعدادی از آن ها نیز در خشکی ها و جزایری مانند هاوایی فعالیت می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 8