مجله کودک 323 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 22

آب امروز مشکل مهمی در بسیاری از جوامعی است که ذخیره­ی آب خوبی ندارند . بیشتر مناطق گرم و خشک مشکل آب آشامیدنی دارند . سفره های آب زیرزمینی منبع اصلی تهیه آب شیرین می باشند . آب این سفره ها پس از تصفیه در سیستم لوله کشی به دست مردم می رسد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 22