مجله کودک 323 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 26

آمار به ما می گوید که بیش از سی هزار نفر در کشورمان به بیماری « تالاسمی » مبتلا هستند . کودکان بخش مهمی از این بیماران را تشکیل می دهند و این بیماری آن ها را با ناراحتی­هایی روبرو می کند . خونی که خون نیست . امروزه از آب پشت سدها که دارای انرژی بسیاری است برای تولید الکتریسیته استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 26