مجله کودک 323 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 39

حالا شروع به نقاشی کردن چهره و باله های حیوان می کنیم . روی انحنای دم کوسه هم کار بیشتری انجام می دهیم . شروع به مشکی کردن خطوط اصلی نقاشی می کنیم . کادر های مستطیلغ سه و چهار گوشه اولیه را پاک می کنیم و خطوط اصلی نقاشی را با روان نویس نمره نازک پر رنگ می کنیم . با استفاده از رنگ های سبز تیره و آبی و تکنیک سایه روشن ، نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید . کمان های اولیه که سرخپوستان استفاده می کردند ، طولی بیشتر از یک متر نداشت . نحوه ی کشیدن کمان و تیر همراه آن مهارت خاصی نیاز داشت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 39