مجله کودک 323 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 43

با کشیدن شدن حلقه ، چکش کوچکی به کلاهک ضربه ای ، فشار می آورد . کلاهک ، سبب روشن شدن فیوز می شود آنگاه مواد درون نارنجک منفجر می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 43