مجله کودک 380 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 380 صفحه 5

نکته ای که دریافتم این بود که در ملاقاتها ، همیشه ابتکار در دست کسی است که حرف را شروع می کند . در آن هنگام ، قبل از اینکه نماینده شاه پیامش را برساند ، امام شروع کردند و نسبت به حرفهایی که شاه زده بود و روحانیت را ارتجاع سیاه معرفی کرده بود ، به تندی اعتراض کردند که : توقع نبود ایشان[شاه] نسبت به این طبقه که این همه خدمت به مملکت کرده و می کنند ، چنین و چنان بگویند . همچنین فرمودند : زندگی اینها[روحانیون] از زندگی طبقه متوسط مردم و متوسط دولتی ها هم پایین تر است . آن وقت نسبت به اینها اینجور تعبیر می کنند . نماینده شاه که ناچار تا آخر گوش کرده بود ،« من فقط پیامی آورده ام و می خواهم به اطلاع حضرت عالی برسانم . » یعنی وقتی دید که حضرت امام غیر از بقیه اند که بتواند جلسه را خصوصی کند و حرف بزند ، پیامش را گفت . امام فرمودند : به ایشان[شاه] بگویید حداقل به قانون عمل کنند . سپس مسایل دیگری را هم مطرح کردند و در آخر فرمودند : ما تکلیفمان را می دانیم و ایشان هم تکلیفشان را می دانند . موضوع تمبر : استقلال جزایر مارشال قیمت : 80 پنی سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 380صفحه 5