مجله کودک 398 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 398 صفحه 33

راهی که می ماند سید مهدی شجاعی کشیش بزرگ نجران، برای چندمین بار، نامه را مرور می کند ، آن را بر زمین می گذارد، به زحمت از جا بلند می شود و غرق در تفکر، شروع به قدم زدن میکند. متن نامه را تقریبا حفظ شده است : « از محمد، رسول خدا به اُسقُف نجران. بعد ازحمد وستایش خدای ابراهیم ، اسحاق و یعقوب: شما را دعوت می کنم به اینکه از پرستش بندگان خدا بپرهیزید و به پرستش خدا بپردازید....» چه باید بکند؟ محمد ، او را که رهبر مسیحیان آن منطقه است به اسلام دعوت کرده است. نه می تواند این دعوت را بپذیرد، نه میتواند رد کند و نه می تواند نامهن را بی پاسخ بگذارد. هر کدام از اینها نتایجی دارد که به نفع او و مسیحیان نیست ، یا لااقل او اینطور فکر می کند. ناگهان به یاد شَر جَبیل می افتد. پیر مرد صد Ÿ موضوع تمبر: اتحاد یمن Ÿ قیمت : 500 واحد Ÿ سال انتشار : 1968

مجلات دوست کودکانمجله کودک 398صفحه 33