مجله کودک 482 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 482 صفحه 22

خلبان نیروی هوایی مجارستان- سال 1943 یونیفورم این خلبانان، شباهت زیادی به یونیفورم خلبانان آلمانی در جنگ دوم جهانی داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 482صفحه 22