شعر منتشر نشده ای از حضرت امام خینی -سلام الله علیه -
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

شعر منتشر نشده ای از حضرت امام خینی -سلام الله علیه -

شعر منتشر نشده‌ای از حضرت امام خمینی

ـ سلام‌الله علیه ـ

‏ ‏

‏□ انتظار  فرج از نیمۀ خرداد کشم‏

‏ ‏

‏از  غم دوست در این میکده فریاد کشم‏

‏دادرسی نیست که در هجر رخش داد کشم‏

‏ ‏

‏داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست‏

‏که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم‏

‏ ‏

‏شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا‏

‏با صفا منت آن را که به من داد کشم‏

‏ ‏

‏عاشم عاشق روی تو نه چیز دگری‏

‏بار هجران و وصالت به دل شاد کشم‏

‏ ‏

‏مردم از زندگی بی تو که با من هستی‏

‏طرفه سری است که باید بر استاد کشم‏

‏ ‏

‏سالها می‌گذرد حادثه‌ها می‌آید‏

‏انتظار فرج از نیمه خرداد کشم‏

‏ ‏

‎ ‎