مرد نستوه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

مرد نستوه

مرد نستوه

‏مرد نستوهی که پرچم‌دار ماست ‏

‏پرچمش منقوش با اسم خداست ‏

‏رهرو داننده‌ی، دانای راز ‏

‏شمع راهی عاشق سوز و گداز ‏

‏مرد حق، روشنگر هر جان پاک ‏

‏جان او خورشید گرم تابناک ‏

‏حجت‌اللهی دلیل گمرهان ‏

‏عاشق الله و یار رهروان ‏

‏می‌کند سرکوب باطل بی‌هراس ‏

‏آیت تقوا و مرد خودشناس ‏

‏بر لبانش خنده‌های دلنشین ‏

‏قلب او روشن ز خورشید سخن ‏

‏عاشق قرآن و شمع انجمن ‏

                 □ مرحوم استاد محمدرضا نعمتی 

بندر بوشهر – 1364

‎ ‎