دو رباعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

دو رباعی

دو رباعی

‏قد سرو بهارم را شکستند ‏

‏تمام شاخسارم را شکستند ‏

‏اسیر چنگ طوفان شد ربابم ‏

‏شب، غربت سه تارم را شکستند  ‏

‏***‏

‏سپهرم خوشۀ پروین نداره ‏

‏بهارم ماه فروردین نداره‏

‏چه آتیشی به پا دست اجل کرد ‏

‏مگه این بی‌مروت دین نداره؟‏

‏***‏

‏آقا قربون اون جوش و خروشت ‏

‏آقا قربون جد سبزپوشت ‏

‏یه شب در خواب دیدم در بهشتی ‏

‏عبای سبز پیغمبر به دوشت‏

□ علیرضا قزوه

‎ ‎