مجله کودک 503 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 19

سام سرمدی فنآوری روز رایانهها وحافظهها قبلاً در همین صفحه برایتان نوشتیم که پردازنده مرکزی رایانه یا CPU، باید همکاری خوب و مداومی با اطلاعاتی داشته باشد که در هر لحظه در اختیارش قرار میگیرد. ابزار در نظر گرفته شده برای این همکاری در سیستم رایانه، حافظه یا مموری (Memory) نام دارد. حافظه در اختیار CPU به وسیله جریان برق عمل میکند. به این ترتیب و با استفاده از جریان الکتریسیته، سرعت ذخیره اطلاعات و بازخوانی آنها زیاد میشود اما اگر برق قطع شود، اطلاعات این نوع حافظهها نیز از بین خواهد رفت و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند. ضمن اینکه ظرفیت این نوع حافظهها نیز کم است. به این دو دلیل (محدود بودن حافظه و وابستگی به جریان الکتریسته) لازم است که نوع دیگری از حافظه درون رایانه مورد استفاده قرار بگیرد که هم ظرفیت بیشتری داشته باشد و هم با خاموش شدن رایانه و قطع برق، اطلاعاتش از بین نرود. حافظهها انواع حافظه با نامهای RAM، ROM، Cashe، فلش مموری، استاتیک RAM و... در رایانهها به دو صورت دائمی و موقت مورد استفاده قرار میگیرند. البته ذکر این نکته ضروری است که از حافظه صرفاً در رایانهها استفاده نمیشود و انواع تلفنهای هوشمند، رادیوها و پخش خودروها و سایر وسایل دیداری و شنیداری از انواع حافظهها برخوردارند... (ادامه دارد) زنها چادرهایشان را به کمرشان گره زدند، جارو برداشتند و کوچهها را جارو زدند. مردها هم زبالههای بزرگ را از روی زمین برداشتند و ریختند پشت گاری آقای رفتگر. خیلی زود کوچهها مثل روز اول تمیز شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 19