مجله کودک 503 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 20

شاید فضاییها خطرناک باشند سالهاست که آدمی سعی میکند با استفاده از دانش و فنآوری خود، حیات بر روی زمین را به موجودات فضایی احتمالی اطلاع دهد. شاید حدود پنجاه سال است که انسان سعی دارد حضور خود را به سایر موجودات فضایی که احتمال میدهد در سیارات و کهکشانهای دیگر زندگی میکنند اطلاع دهد. اما به تازگی دانشمندان علوم فضایی میگویند شاید لازم باشد که در زمینه معرفی حیات بر روی زمین به فضاییها احتیاط کنیم. آنها میگویند یک دلیل برای اینکه موجودات فضایی را پیدا نمیکنیم شاید این باشد که خود آن موجودات تصمیم گرفتهاند ساکت باشند و خود را به ما معرفی نکنند. گروهی از این دانشمندان عقیده دارند که بهتر است قبل از آنکه بیشتر سعی کنیم خود را به فضاییها معرفی میکنیم، مجدداً در این باره فکر کنیم که آیا این کار خوب است یا نه؟ فضای کیهان جای بسیار خطرناکی است و شاید بر سر استفاده از منابع کیهانی بین موجودات فضایی و انسان رقابت وجود داشته باشد و ما خبر نداشته باشیم. به عبارت دیگر آن روز از صبح تا شب شرشرآبادیها به اتفاقی که افتاده بود فکر کردند. هرجا که همدیگر را میدیدند درباره آن با هم حرف میزدند توی خانهها و کوچهها، توی مغازهها، توی میدان کوچک ده...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 20