مجله کودک 503 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 27

وزن و آهنگش نباید از نژاد سنگ باشد قالب و روحش نباید چون قفسها تنگ باشد  تا به کِی باید بگوییم این زمین و آسمان را شعر، یک راز بزرگ است کشف باید کرد آن را  گم شده این قطره انگار توی دریای سرِ من سایهی خیسش بیفتد کاش توی دفتر من. تکانی خورد و گاری را به حرکت درآورد. صبح سردی بود. صدای زوزه سگی از بالای ده شنیده میشد. رفتگر به اولین خانه که رسید از روی الاغ پایین آمد. چیزی به پایش خورد، به هوا پرتاب شد و وقتی به زمین خورد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 27