مجله کودک 503 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 31

رونالدینیو در گالاتاسرای ترکیه رونالدینیو بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل پس از افت زیادی که پیدا کرده بود، شروع به ترمیم نقایص خود کرده است و در حال حاضر از مهرههای قابل اتکای تیم ملی برزیل است. او که در گذشته در تیم «پاریسن ژرمن» فرانسه عضو بود، در بارسلونا به اوج درخشش رسید و در تیم اینترمیلان دچار افت کیفیت شد. رونالدینیو اکنون در حال رسیدن به روزهای آرمانی خود است و با دریافت 6 میلیون یورو در حال پیوستن به تیم گالاتاسرای ترکیه است. استراحت کند. مردم زیر بغل رفتگر را گرفتند و او را به خانهاش بردند. کوچهها که تمیز شد مردم از بچهها خواستند که آرام آرام دیوارها را خراش بدهند تا خطهای سیاه از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 31