مجله کودک 503 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 38

اختلافها این 2 تصویر را با دقت نگاه کن. چند اختلاف بین آنها پیدا میکنی؟ من و تو نیست اگر حیوان باشد و به ما حمله کند چی؟ - حیوان؟ از کی تا حالا حیوانها نقاشی کردن را دوست دارند؟ من گفتم که با ما فرق میکند، اما نگفتم که حیوان است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 38