مجله کودک 503 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 886 امور مشترکان مجله هفتگی (( دوست )) دوست آن روز هم تا شب مردم شرشرآباد با ترس و دلهره درباره آن اتفاق با هم حرف زدند. اما چشمه و فریدون در خانه و انباری دنبال چیزهایی برای شب میگشتند. چیزهایی مثل یک چوب کلفت یا یک تیشه تیز برای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 41