مجله کودک 504 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 504 صفحه 3

سخن بزرگان اسلام Õ امام علی(ع) میفرمایند: از گناهان دوری کنید، زیرا جلوی روزی بنده به سبب گناه گرفته میشود. Õ رسول اکرم(ص) میفرمایند: بهترین زمان برای اینکه خدای عزوجل را بخوانید، سحرگاهان است. Õ امام علی(ع) فرمودهاند: دلهای پاک بندگان خدا، جایگاه نظر خدای سبحان است. پس هر که دل خود را پاک گرداند، خداوند بدان دل نظر افکند. Õ رسول اکرم(ص) فرمودهاند: ترک عبادت، دل را سخت میکند، رها کردن یاد خدا، جان را میمیراند. Õ رسول اکرم(ص) فرمودهاند: هر که از کاری حرام روی گرداند، خداوند به جای آن، عبادتی شادکننده عطایش فرماید. Õ امام سجاد(ع) فرمودهاند: در شگفتم از کسی که از خوردن غذایی که برایش ضرر دارد پرهیز میکند، اما از گناه کردن که به او زیان میرساند، پرهیز نمیکند. Õ امام علی(ع) فرمودهاند: زیاد دعا کن تا از گزند شیطان درامان بمانی. Õ رسول اکرم(ص) فرمودهاند: صیقلدهندهی این دلها، یاد خدا و تلاوت قرآن است. Õ امام علی(ع) فرمودهاند: دل کافر، سختتر از سنگ است. حمید افشارزاده، 14 ساله از تهران بیشتر بدانیم پوست سرتاسر بدن ما از پوست تشکیل شده است. پوست قسمتهای زیرین خود را محافظت میکند. اگرچه پوست بدن مقاوم است اما گاهی آسیب هم میبیند. سوختگی، بریدگی و ضربدیدگی از آسیبهای پوست هستند. با بریده شدن پوست بدن، خونریزی ایجاد میشود. رنگ پوست بدن همیشه یکی نیست. یک مادهی قهوهای به نام مِلانین در پوست هست که آن را در مقابل خورشید محافظت میکند. این ماده در پوستهای تیره بیشتر از پوستهای روشن است. با استفاده از کرمهای ضد آفتاب میتوان از پوست محافظت کرد. پوستی که آفتاب سوخته میشود، قرمز شده و پس از مدتی به صورت پوسته از بدن جدا میشود. وقتی میترسیم رنگ پوست تغییر کرده و سفید میشود. در هنگام ناراحتی و پریشانی رنگ آن قرمز میشود. اگر با ذرهبین به پوست دستمان نگاه کنیم، متوجه میشویم که سطح آن صاف نیست، بلکه دارای برآمدگی و فرورفتگی است و موها از درون همین فرورفتگیهای کوچک روییدهاند. لکها و خالها از جمع شدن بیش از حد ملانین در پوست ایجاد میشوند. لکها ممکن است بیایند و بروند، اما خالها میمانند. بعضی اوقات وقتی زمین میخوریم، پوست خراش برمیدارد یا شکافته میشود و خونریزی میکند. خراشیدگی پوست را میتوان با مایع ضدعفونیکننده تمیز کرد تا از گردوخاک و میکروب پاک شود. چسب زخم محل جراحت را تمیز نگه میدارد تا خون خشک شود و پوست جدید بروید. منبع: دایرهالمعارف جهان کودک کامیار ایمانپناه، 12 ساله از تهران را درون کیسه میگذاشتند و هر شب قبل از خواب آنها را بیرون خانه قرار میدادند. یک صبح زود رفتگر متوجه شد که تمام ده پر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 504صفحه 3