مجله کودک 514 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی آدم برفیها رو جلد و پشت جلد تعدادی آدم برفی میبینید. این دو گروه آدم برفی را با هم مقایسه کنید. کدام آدم برفیهای روی جلد، پشت جلد تکرار شدهاند؟ کدامشان پشت جلد مشابهی ندارند؟ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر­گر: حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء Õ عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست شعر دوست دانش دوست قصه دوست کتاب در مجله قصه­های ایزوپ جلد چهارم ترجمه: ع. دانا فهرست مطالب کتاب در مجله چوپان و دریا شیر و گراز وحشی الاغ، خروس و شیر رودخانهها و دریا .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 2