مجله کودک 514 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند من درس را تعطیل نمیکنم مبارزه حضرت امام(س) با رژیم پهلوی ناگهان شکل نگرفت، بلکه این رشته سر دراز داشت. هنگامی که رضاخان پهلوی دستور داد که حجاب زنان از بین برداشته شود، همه مجالس وعظ و روضهخوانی و تعزیه از بین برود و روحانیان عمامه از سربردارند، هیچ کس جرات نکرد که پاسخی به او بدهد. در آن زمان تنها کسانی میتوانستند عمامه بر سر بگذارند که مجوز تدریس در حوزه علمیه قم را گرفته بودند. آرزو کرد به یک سفر دریاییِ دور و دراز برود. آرزوی چوپان چنان تند و قوی بود که بیدرنگ تمام گوسفندانش را فروخت و با پول آن کشتی بادبانی کوچکی خرید و آن را با یک بارِ سنگین از خُرماهای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 4