مجله کودک 514 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 7

سنگ، پیشانی به خاک ابر، سر بر آسمان مثل گنبد خم شده قامت رنگینکمان  ابر در حال سفر آسمان غرق سکوت بر سر گلدستهها بال مرغان در قنوت  کاسه شبنم به دست لاله میگیرد وضو بیدها گرم نماز بادها در های و هو  سر و سَر خَم میکند غنچه لب وا میکند در میان شاخهها باد غوغا میکند  شاخهها گل میکنند لحظهی سبز دعا دستها پل میزنند بین دلها و خدا مدتی از این ماجرا گذشت. روزی مرد چوپان با یکی از دوستانش در ساحل دریا قدم میزد، که یکدفعه چشمش به آبِ آبی و آرام دریا افتاد. با نگرانی دستِ دوستش را کشید و در حالی که به سمت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 7