مجله کودک 514 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 18

این گونه درس بخوانید... امتحانات نوبت اول از راه رسیده است و شما مدت زمان بیشتری را صرف مطالعه درسها میکنید. اما آیا برای درس خواندن باید 10-15 بار کتاب را خواند؟ آیا پشت سر هم باید مطالب را مرور کرد؟ اگر این گونه باشد، درس خواندن کاری سخت و دشوار است. دانشمندان میگویند که مطالعه و یادگیری دروس مثل هر کار دیگر دارای یک شیوه یا روش صحیح است. اگر ما بتوانیم شیوه درست درس خواندن را یاد بگیریم. آنگاه مطالعه دروس کاری طاقتفرسا نیست. خواندن بدون آنکه بنویسم یک روش بد برای یادگیری، خواندن بدون نوشتن است. باید بدانیم که مطالعه کردن یک کار فعال و پویا است که همه حواس در آن دخالت دارند. روش درست این است که با چشمان خود مطالب را بخوانیم و در زمان مورد نیاز، برخی مطالب را بلند بلند به زبان آوریم و نکات مهم را یادداشت کنیم. چهار نعل و عَرعَرکنان سر در پی شیر درنده گذاشت. شیر، وقتی مسافت زیادی از آبادی دور شد، یکباره ایستاد و به طرف الاغ برگشت. پس با یک جست بلند روی الاغ پرید و او را

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 18