مجله کودک 514 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 21

ماجراهای پوران و فیروزه قسمت دوم طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی - آهای دریا! این چه کاریست که تو با ما میکنی؟ دریا با تعجب پرسید: «مگر من با شما چه میکنم؟»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 21