مجله کودک 514 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 22

رودها فریاد زدند: «آبِ ما، وقتی که به سوی تو جریان دارد، شیرین و زُلال و خوردنیست. اما وقتی به تو میریزیم و در تو میآمیزیم، شور و بدمَزه و غیرقابل خوردن میشود. این چه رسمیست که تو داری؟!»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 22