مجله کودک 514 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 32

روزی روزگاری، نخل زیبایی بود که به آن پری نخلستان میگفتند. نخلستان در کنار شهری بود که از دل آن روخانهای میگذشت. روزی از روزها، اتفاق عجیبی افتاد. دو تا از بچههای شهر توی دردسر افتادند. جان آن دو در خطر بود. اما در آن شهر بزرگ، هیچ کس نبود به آنها کمک کند، جز پری نخلستان... ماجرای رمان (داستان بلند) «پری نخلستان» نوشته «حسین فتاحی» در حال و هوای جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان میگذرد. خواننده در ابتدای داستان با صالح، پسربچه داستان آشنا میشود و ماجرای او را ادامه میدهد. کتاب توسط انتشارات قدیانی در 2200 نسخه چاپ و منتشر شده است. بخشی از شروع داستان را میخوانیم تا بیشتر با کتاب آشنا شویم. عوض میکردند. مدتی از این ماجرا گذشت، تا این که یک روز پیرمردی دنیادیده و دانا، که هردو مرد را میشناخت، از موضوع باخبر شد و به آنها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 32