مجله کودک 514 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 40

یزد: زهرا جهان دوست- مریم السادات دریایی- محمد جواد زارعزاده- مهلا زارعزاده- مهرنوش زرندوش- سید امیرحسن عابدیه- شهابالدین عزیزی بنددآبادی سر مرد چوپان شروع به چرخیدن کرد. مار، که سخت عصبانی شده بود، به طرف کوزهی آب مرد چوپان رفت و برای تلافی، زهرش را توی کوزه ریخت. لحظهای بعد،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 40