نامه
ابراز تشکر از تلگراف تبریک ورود امام خمینی به اعتاب مقدسه
نامه تشکر به آقای محمود طباطبایی (ورود به نجف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : آب‍ان‌ ‭1344

زمان (قمری) : رج‍ب‌ ‭1385

شماره صفحه : 11

موضوع : ابراز تشکر از تلگراف تبریک ورود امام خمینی به اعتاب مقدسه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : طباطبایی، محمود

نامه تشکر به آقای محمود طباطبایی (ورود به نجف)

تلگراف

زمان: آبان 1344 / رجب 1385

مکان:  نجف

موضوع: ابراز تشکر از تلگراف تبریک ورود امام خمینی به اعتاب مقدسه

مخاطب: طباطبایی، محمود

‏قم ـ حضرت آیت الله آقای حاجی آقا محمود طباطبایی ـ دامت برکاته‏

‏     از الطاف کریمه متشکرم.عظمت اسلام و مسلمین را از خداوند تعالی خواستارم.‏

‏خمینی‏