نامه
هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران
نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه (هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 ت‍ی‍ر ‭1349

زمان (قمری) : 7 جمادی الاول ‭1390

شماره صفحه : 277

موضوع : هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : شهادت آقای سید محمد رضا سعیدی

مخاطب : فضلا و محصلین حوزه های علمیه

نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه (هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران)

نامه

زمان: 20 تیر 1349 / 7 جمادی الاول 1390[1]

مکان:  نجف

موضوع: هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران

مناسبت: شهادت آقای سید محمد رضا سعیدی

مخاطب: فضلا و محصلین حوزه های علمیه

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت عموم فضلا و محصلین حوزه های علمیه ـ ایدهم الله تعالی‏

‏     حوادث اخیر ایران که قتل مرحوم سعیدی مترتب بر آنهاست، موجب کمال تأثر‏‎ ‎‏است. این تنها مرحوم سعیدی نیست که با این وضع اسف انگیز در گوشۀ زندان از پای‏‎ ‎‏درمی آید بلکه چه بسا افراد مظلوم و بیگناه به جرم حقگویی در سیاهچالهای زندان،‏‎ ‎‏مورد ضرب و شَتْم و شکنجه های وحشیانه و رفتار غیرانسانی قرار می گیرند.این خوان‏‎ ‎‏یغما که مدتهاست مورد هجوم چپی و راستی قرار گرفته و گاهی با صراحت تقسیم‏‎ ‎‏گردیده، اکنون با عناوین دیگر با کمال عوام فریبی نقشه کشی شده و مورد تقسیم قرار‏‎ ‎‏گرفته است. از طرفی کارشناسان چپی که مقصود آنها اسارت شرق و ملل اسلامی است،‏‎ ‎‏به اسم تأسیس کارخانۀ ذوب آهن‏‎[2]‎‏ (که نفع آن برای استعمار و کسب وجهۀ دستگاه‏‎ ‎‏جبار بیشتر از نفعی است که به ملت می رسد) و از طرف دیگر کارشناسان و سرمایه داران‏‎ ‎‏بزرگ امریکا به اسم عظیمترین سرمایه گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به‏‎ ‎‏ایران هجوم نموده اند‏‎[3]‎‏. سرمایه دارانی که بنا به نوشتۀ بعضی از روزنامه ها هر لحظه از‏‎ ‎

‏عمرشان دهها هزار دلار قیمت دارد، باید دید برای چه منظور در تهران اجتماع می کنند؟‏‎ ‎‏آیا برای غمخواری و انسان دوستی است؟! کسانی که دنیا را به خاک و خون کشیده اند و‏‎ ‎‏دهها هزار انسان را برای شهوات به زیر خاک کرده اند در اینجا دوست صمیمی ما هستند‏‎ ‎‏یا نفوذ دولت ایران و عظمت شاه موجب این امر است؟! (این را هم همه می دانند) یا‏‎ ‎‏سودجویی سیاسی و اقتصادی با دامنۀ وسیع آن، که پایگاهش ایران و دنبال آن سایر‏‎ ‎‏ممالک اسلامی و دیگر ممالک شرقی است از یک طرف و خودباختگی دستگاه ننگین‏‎ ‎‏ایران در مقابل استعمار چپ و راست از طرف دیگر، موجب این بدبختیهاست؟!‏

‏ ملت ایران بداند که اگر خداوند متعال به این دستگاه خودباخته در مقابل اجانب، و جبار‏‎ ‎‏در مقابل ملتها مهلت دهد این آخرین چوب حراج نیست که به مخازن زیرزمینی و روی‏‎ ‎‏زمینی این کشور زده شده است؛ باید منتظر بالاتر باشند، اگر بالاتری باشد! اکنون‏‎ ‎‏زراعت، صنعت، معادن، منابع جنگلی و حتی توزیع متاع در سراسر کشور و جلب‏‎ ‎‏سیاحان را در اختیار آنان خواهند گذاشت و برای ملت ایران جز باربری و کارگری برای‏‎ ‎‏سرمایه داران و ذلت و فقر و فاقه چیزی نخواهد ماند. شما از خوابهایی که برای این‏‎ ‎‏کشورها دیده اند اطلاع ندارید.‏

‏     اینجانب کراراً خطر دولت اسرائیل و عمال آن را به ملت گوشزد کردم که باید‏‎ ‎‏مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتراز جویند. اکنون راه را برای مصیبت‏‎ ‎‏بزرگتری باز کرده اند و ملت را به اسارت سرمایه داران می خواهند درآورند. بر رجال‏‎ ‎‏دینی و سیاسی و جوانان مدارس دینی و دانشگاه و بر همۀ طبقات لازم است که قبل از‏‎ ‎‏اجرا شدن این واقعه و نتایج مرگبار آن اعتراض کنند؛ به دنیا برسانند که این قراردادها‏‎ ‎‏مخالف رأی ملت است.‏

‏     اینجانب اعلام می کنم هر قراردادی که با سرمایه داران امریکا و دیگر مستعمِرین بسته‏‎ ‎‏شود، مخالف خواست ملت و مخالف احکام اسلام است. وکلای مجلسیْن ایران چون‏‎ ‎‏منتخب ملت نیستند رأی آنها قانونی نیست و مخالف قانون اساسی و خواست ملت است.‏‎ ‎‏در این قضایا باید با نظارت مقامات بیطرف جهانی رفراندم شود تا خواست ملت معلوم‏‎ ‎

‏گردد.‏

‏     من قتل فجیع این سید بزرگوار و عالم فداکار را ـ که برای حفظ مصالح مسلمین و‏‎ ‎‏خدمت به اسلام جان خود را از دست داد ـ به ملت اسلام عموماً و خصوصاً به ملت ایران‏‎ ‎‏تعزیت می دهم و از خداوند متعال رفع شرّ دستگاه جبار و عمال کثیف استعمار را مسئلت‏‎ ‎‏می نمایم. والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی)؛ ج1، ص154، ذیل تاریخ مرداد 1349 درج شده است.
  • ـ اشاره به تأسیس کارخانۀ ذوب آهن اصفهان و ادارۀ آن توسط کارشناسان شوروی.
  • ـ اشاره به ورود جمعی از سرمایه داران امریکایی (به ریاست راکفلر) به دعوت شاه به تهران و عقد بزرگترین قرارداد  سرمایه گذاری تا آن زمان؛ که اعلامیۀ منفرد و با امضای مشخص آقای سعیدی به دنبال آن انتشار یافت و موجب  دستگیری و شهادت ایشان شد.