نامه
شناساندن اسلام به جوامع بشری
نامه به دانشجویان فارسی زبان درامریکا و کانادا (شناساندن اسلام به جوامع بشری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : م‍رداد ‭1349

زمان (قمری) : جمادی الثانی ‭1390

شماره صفحه : 287

موضوع : شناساندن اسلام به جوامع بشری

زبان اثر : فارسی

مناسبت : انتشار جزوه ای در بزرگداشت 15 خرداد

مخاطب : دانشجویان فارسی زبان در امریکا و کانادا

نامه به دانشجویان فارسی زبان درامریکا و کانادا (شناساندن اسلام به جوامع بشری)

نامه

زمان: مرداد 1349 / جمادی الثانی 1390[1]

مکان:  نجف

موضوع: شناساندن اسلام به جوامع بشری

مناسبت: انتشار جزوه ای در بزرگداشت 15 خرداد

مخاطب: دانشجویان فارسی زبان در امریکا و کانادا

‏بسمه تعالی‏

‏ج  2 /90‏

‏خدمت گروه دانشجویان پارسی زبان در امریکا و کانادا‏

‏     جزوه ای که به یاد جنایات 15 خرداد و قتل عامی که برای سرکوبی ملت ایران در‏‎ ‎‏مقابل استعمار تهیه شده بود ملاحظه کردم. گرچه به واسطۀ دوری شما از محل جرم،‏‎ ‎‏بعض مطالبْ نارسا و بعضْ با واقع تطبیق نداشت لکن اصول مطالب صحیح بود.‏

‏     15 خرداد از خاطره ها محو نخواهد شد و باید در سالروز آن، هرچه بیشتر آن را زنده‏‎ ‎‏نگاه داشت. 15 خرداد که مصادف با دوازده محرّم بود، سند زندۀ مخالفت شجاعانۀ‏‎ ‎‏ملت ایران در مقابل استبداد عمال اجانب و در قبال استعمار چپ و راست بود، و از‏‎ ‎‏شعله های فروزان نهضت سید مظلومان در مقابل دستگاه استبداد بنی امیه ـ علیهم اللعنة ـ‏‎ ‎‏بود. فداکاری ملت شجاع و متدین ایران در سایۀ فداکاری حضرت سیدالشهداء ـ علیه‏‎ ‎‏السلام ـ بود. باید در پناه قضیۀ بزرگ عاشورا، مصیبت جانسوز دوازده محرّم و 15 خرداد‏‎ ‎‏زنده و جاوید بماند. این سند بزرگ را در قبال ادعاهای پوچ دستگاه جبار که «ملت با‏‎ ‎‏ماست » نباید فراموش کرد. مسلمان نمی تواند موافق و معاون دستگاه ظلم و ستم باشد؛‏‎ ‎‏دستگاهی که احکام اسلام را یکی پس از دیگری محو نموده و می نماید. آنها که به این‏‎ ‎

‏دستگاه، سرسپرده و پیوسته اند، مشتی آلوده به شهوات ننگین بیش نیستند و ملت نجیب‏‎ ‎‏ایران از آنها بیزار است چنانچه اولیای خداوند از آنها بیزارند.‏

‏     شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفۀ دفاع از‏‎ ‎‏اسلام که به عهدۀ هر فرد مُسْلم است؛ وظیفۀ دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف‏‎ ‎‏حتمیۀ اسلامی است؛ وظیفۀ شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیۀ طرز‏‎ ‎‏حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیۀ رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت‏‎ ‎‏معاملۀ والی با بیت المال مسلمین. شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها‏‎ ‎‏بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را؛ تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو‏‎ ‎‏حکومتی می خواهد؛ تا افکار غلطی که به واسطۀ عمال استعمار به جوانهای ما تحمیل‏‎ ‎‏شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل‏‎ ‎‏کنید، و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهرۀ نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان‏‎ ‎‏شاءالله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد.‏

‏     در خاتمه باید از کوششهای شما جوانان و جوانهایی که در سایر کشورها، دور از‏‎ ‎‏میهن، به اسلام و ممالک اسلامی خدمت می کنند تقدیر و تشکر کنم. والسلام علیکم.‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎‏     نامۀ شما در جوف یکی از جزوات، به نظر من نرسیده بود، تازه آن را یکی از آقایان‏‎ ‎‏به من تسلیم کرد.‏

 

  • ـ در دستخط امام خمینی، روز در تاریخ نامه درج نشده؛ ولی در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی و دورۀ جدید) و کتاب نهضت روحانیون؛ ج5، ص323، اول شهریور (20 جمادی الثانی) درج گردیده است.