اجازه نامه
اجازه در امور حسبیه و شرعیه (برای مناطقی در افغانستان)
اجازه نامه به آقای حسین جان واعظی، در امور حسبیه و شرعیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 آذر ‭1349

زمان (قمری) : 13 ش‍وال‌ ‭1390

شماره صفحه : 316

موضوع : اجازه در امور حسبیه و شرعیه (برای مناطقی در افغانستان)

زبان اثر : فارسی

مخاطب : واعظی، حسین جان

اجازه نامه به آقای حسین جان واعظی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

زمان: 22 آذر 1349 / 13 شوال 1390

مکان:  نجف

موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه (برای مناطقی در افغانستان)

مخاطب: واعظی، حسین جان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏بعد الحمد والصلوة، بر عموم مؤمنین قریۀ «ناظران میرزران» و «خلیفه» و‏‎ ‎‏«دهن تکه غال» و «منجوگک» و «کوله گک» و «خکک» و «دهن منجو» و «سرخکک» و‏‎ ‎‏«دیوکان» و «دهن نودی کندی» و «سرتکه غال» و «قاش» و «دهن نو میانه» و‏‎ ‎‏«پوشته منجو» و «دهن نوقیاق» و «سرنوقیاق» و «بیخ سنگ» و «دهن دیوالک» و «چبل» و‏‎ ‎‏«وجو» و «بیگ علی علیا» و «بیگ علی سفلی» و «دهن جوهزاره» و «جوی سرخ» و‏‎ ‎‏«جملۀ پشت لورها» و «دهن چهار آسیاب» و «بوم آن» و «سرچهار آسیاب» و «منار علیا» و‏‎ ‎‏«منار سفلی»، مخفی نباشد که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای شیخ حسین جان‏‎ ‎‏واعظی ـ ایّده الله تعالی ـ وکیل اینجانب هستند در امور حسبیه و شرعیه که منوط است به‏‎ ‎‏اذن فقیه جامع الشرایط با مراعات احتیاط در جمع آوری سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏که ثلث آن را در موارد مقررۀ شرعیه صرف کنند و دو ثلث دیگر آن را نزد حقیر ایصال‏‎ ‎‏نمایند و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند؛ و نیز مجازند که به صاحبان وجوه‏‎ ‎‏اجازه دهند که سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقیر و عفیف بدهند.و مخفی‏‎ ‎‏نماند که وکالت مناطق مذکوره قبلاً به نام آقای سید حسین جان بوده و فعلاً به ایشان‏‎ ‎‏واگذار شد.«و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بالتقوی و الاحتیاط؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحة».‏‎ ‎         ‏ ‏‏13  شوال  1390‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏