نامه
خانوادگی
نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 م‍ه‍ر ‭1350

زمان (قمری) : 21 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1391

شماره صفحه : 388

موضوع : خانوادگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

زمان: 20 مهر 1350 / 21 شعبان 1391

مکان:  نجف

موضوع: خانوادگی

مخاطب: خمینی، سید احمد

‏بسمه تعالی‏

‏21  شعبان  91‏

‏احمد عزیزم‏

‏     مرقوم شما واصل شد، از سلامت شماها خوشوقت شدم. راجع به منزل‏‎[1]‎‏ در مکتوب‏‎ ‎‏آقا نوشته ام همان نحو عمل شود. ماها بحمدالله سلامت هستیم، امید است شماها هم‏‎ ‎‏سلامت و سعید باشید. پاکتهای جوف‏‎[2]‎‏ را با آدرس بفرستید. اگر آدرس آقای فقیه‏‎ ‎‏ایمانی‏‎[3]‎‏ را نمی دانید سؤال کنید از اصفهانیها. از سلامت خودتان مطلعم کنید. والسلام.‏

‏پدرت‏

‏ ‏

‏     کاغذ جوف جواب تسلیت را به آقای آقا صادق روحانی پس از آنکه در پاکت‏‎ ‎‏گذاشتید بدهید.‏

 

  • ـ آقای سید احمد خمینی دربارۀ پاورقیهای این نامه چنین توضیح می دهد:1 ـ مقصود، دفتر امام است [واقع در قم، یخچال قاضی].
  • ـ امام در نامه هایی که به وسیلۀ مسافر برای اینجانب می فرستادند، نامه هایی را برای افراد در جوف آن می گذاشتند.
  • ـ آقای فقیه ایمانی؛ حجت الاسلام والمسلمین کمال ایمانی ازعلمای موجّه اصفهان که برای امام وجوهات می فرستاد.